13.09. - 15.09.2023

Agenda

10:00 -18:00 #Hotel Hills

Hotel Hotel Hills - Prijava na Simposar

19:00 #

Hotel Hills - svečano otvaranje Simpozija i dodjela nagrada za životno djelo i vrhunska sportska dostignuća

Hotel Hills

Hotel Hills

19:45 #

Eksluzivna premijera filma "Moja istina"- Vahid Halihodžić

Hotel Hills

Hotel Hills

21:15 #Hotel Hills

Nakon projekcije filma razgovor sa sudionicima - Obraćanje Vahida Halihodžića

Hotel Hills

Hotel Hills

10:00-12:00 #Hotel Hills

-

Hotel Hills

Hotel Hills

14:00-16:30 # Hotel Hills

-

Hotel Hills

Hotel Hills

18:00-20:00 # Hotel Hills

-

Hotel Hills

Hotel Hills

12:00 #

Završetak 13. Međunarodnog Sportskog Simpozija Simposar 2024